ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผู้โชคดี ช็อปสินค้าบาจา ทุก 700 บาท ลุ้นรับของรางวัล มูลค่ากว่า 800,000 บาท ทุกสัปดาห์

Staff01 — 26 มิถุนายน 2561 10:02


รอบ 1          
รางวัลที่ 1) รถมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopyi จำนวนครั้งละ 2 รางวัล ๆละ 49,000 บาท 
ลำดับ เบอร์โทร เลขใบเสร็จ      
1 0624196XXX 5151214770      
2 0813460XXX 5203206386      
           
รางวัลที่ 2)  TV LG LED 55 นิ้ว จำนวนครั้งละ 2 รางวัล ๆละ 24,900 บาท  
ลำดับ เบอร์โทร เลขใบเสร็จ      
1 0877333XXX 5204005175      
2 0818778XXX 5301802594      
           
           
รอบ 2          
รางวัลที่ 1) รถมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopyi จำนวนครั้งละ 2 รางวัล ๆละ 49,000 บาท 
ลำดับ เบอร์โทร เลขใบเสร็จ      
1 0902600XXX 5304104182      
2 0906012XXX 5300910070      
           
รางวัลที่ 2)  TV LG LED 55 นิ้ว จำนวนครั้งละ 2 รางวัล ๆละ 24,900 บาท  
ลำดับ เบอร์โทร เลขใบเสร็จ      
1 0954495XXX 5200104673      
2 0819735XXX 5204104380      
           
           
รอบ 3          
รางวัลที่ 1) รถมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopyi จำนวนครั้งละ 2 รางวัล ๆละ 49,000 บาท 
ลำดับ เบอร์โทร เลขใบเสร็จ      
1 0896624XXX 5304104319      
2 0940544XXX 5140318517      
           
รางวัลที่ 2)  TV LG LED 55 นิ้ว จำนวนครั้งละ 2 รางวัล ๆละ 24,900 บาท  
ลำดับ เบอร์โทร เลขใบเสร็จ      
1 0809744XXX 5140108631      
2 0991144XXX 5403004846      
           
           
รอบ 4          
รางวัลที่ 1) รถมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopyi จำนวนครั้งละ 2 รางวัล ๆละ 49,000 บาท 
ลำดับ เบอร์โทร เลขใบเสร็จ      
1 0933246XXX 5303110033      
2 0817441XXX 5142913315      
           
รางวัลที่ 2)  TV LG LED 55 นิ้ว จำนวนครั้งละ 2 รางวัล ๆละ 24,900 บาท  
ลำดับ เบอร์โทร เลขใบเสร็จ      
1 0874457XXX 5154609602      
2 0627139XXX 5150616690      
           

คำค้น: ประกาศผู้โชคดี ช็อปสินค้าบาจา ทุก 700 บาท ลุ้นรับของรางวัล มูลค่ากว่า 800, 000 บาท ทุกสัปดาห์