ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง “มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต” อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

rakbuppa — 13 กันยายน 2560 09:38


อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อาคารรักษาพยาบาลรวม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาคารโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) ที่เพียบพร้อมด้วยบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัยและครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) สะดวกรวดเร็ว ด้วยแพทย์-พยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง “มิติใหม่แห่งการให้เพื่อทุกชีวิต” ด้วยการบริจาคเงินร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และกิจการของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ที่ชื่อบัญชี “สมทบทุนเครื่องมือแพทย์และกิจการอาคารภูมิสิริฯ” บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 630-2-01570-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรี สแควร์ และกรุณาส่งหลักฐานการโอนพร้อมชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ส่งมายังโทรสาร 0 2250 0312  0 2652 4440

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2256 4397, 0 2256 4382 และติดตามข่าวสารต่างๆ ของโรงพยาบาลฯ ได้ที่ http://www.chulalongkornhospital.go.th


คำค้น: ภูมิสิริมังคลานุสรณ์