ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุน “Paper Bridge Competition ลองของ ครั้งที่ 8”

da1991 — 14 กันยายน 2560 05:20


ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา สนับสนุนการแข่งขันสะพานกระดาษที่สามารถรับน้ำหนักได้จริง ในงาน “Paper Bridge Competition ลองของ ครั้งที่ 8” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาเกิดทักษะความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักทำงานเป็นทีม ภายใต้แนวคิว Double A Better Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา โดยมีนักศึกษาจากหลายสถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน 39 ทีม โดยทีมชนะเลิศ คือ เฟอร์เฟ็คพอตัว10 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยสะพานกระดาษรับน้ำหนักได้ถึง 170 กิโลกรัมต่อกิโลกรัมสะพาน นอกจากนี้ ยังได้นำ Double A Fast Print ไปตั้งภายในงานเพื่อให้น้องๆ มัธยมและนักศึกษาที่มาร่วมงานได้ทดลองใช้ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่ง 


คำค้น: ดั๊บเบิ้ล เอ