ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กสร.หนุนนายจ้างตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี พร้อมเสริมความมั่นคงด้านการเงินให้ลูกจ้าง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กสร. — 14 กันยายน 2560 07:34


          กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หนุนนายจ้างเดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ กระชับความสัมพันธ์นายจ้าง ลูกจ้าง พร้อมสร้างวินัยในการออม แก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับลูกจ้าง

          นายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมเอทัส จำกัด วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ  โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ ว่า การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจ้าง ผ่านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการต้องอาศัยความร่วมมือของลูกจ้างและการสนับสนุนจากนายจ้างในการดำเนินการซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างด้วยกัน และระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ประกอบกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างเสริมให้ลูกจ้างมีวินัยในการใช้จ่ายและวินัยในการออมนำไปสู่ความมั่นคงในอนาคต ขณะเดียวกันเมื่อลูกจ้างเกิดความจำเป็นในการใช้จ่ายก็สามารถจะกู้ยืมเงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันและเสียดอกเบี้ยในอัตราถูก ซึ่งจะเป็นหนทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบให้กับลูกจ้างได้อีกทางหนึ่ง

           รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มว่า ปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการแล้ว จำนวน 566 แห่ง มีลูกจ้างสมาชิกกว่า 6.5 แสนคน นอกจากนี้ กสร. มีกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานซึ่งขณะนี้มีวงเงิน 390 ล้านบาท ให้บริการแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และได้ให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ รวม 260 สัญญา เป็นเงินกว่า 1,999 ล้านบาท สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯกว่า 2.2 แสนคน สถานประกอบกิจการที่สนใจจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 6774 หรือ 0 2246 0383  


คำค้น: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, นายสุวิทยา จันทวงศ์