ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เปลี่ยน DNA เปลี่ยนชีวิต

นารี — 7 ธันวาคม 2560 04:29


 

        “ครูเงาะ” รสสุคนธ์ กองเกตุ แอ็คติ้งโค้ชตัวท็อปของเมืองไทย ผู้บริหารโรงเรียน The Drama Academy by Kru Ngor สถาบันสอนศาสตร์การแสดงและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ได้รับเกียรติให้เข้าบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เปลี่ยน DNA เปลี่ยนชีวิต" เกี่ยวกับการเปลี่ยนพฤติกรรม หรือการกระทำบางอย่าง ทำให้ชีวิตเปลี่ยนอย่างไร มีผลต่อการทำงานและคนรอบข้างอย่างไร รวมถึงกระตุ้นให้มองเห็นข้อดีของการเปลี่ยน DNA ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ตึก ENCO B ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ


คำค้น: ครูเงาะ