ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ธาตุอาหารปรับปรุงคุณภาพพืช

แนน — 11 มกราคม 2561 06:50


 

         ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด หรือ TGA Group ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย ขอแนะนำ ซิลิโคเทรซ อาหารเสริมปรับปรุงคุณภาพพืช สร้างความสมดุลของแร่ธาตุในกระบวนการเสริมสร้างการเจริญเติบโต ช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วน ทำให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์ โดยใช้ฉีดพ่นทางใบ 5-10 กรัม : น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทั่วทั้งต้น ช่วงตอนเย็นแดดอ่อนๆทุก 5-7 วัน สำหรับเกษตรกรที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 02 986 1680 – 2 และสอบถามจากตัวแทนทั่วประเทศ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaigreenagro.com


คำค้น: ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ