ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

“ ประเทศนี้ไม่ตีเด็ก ” เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครอง

newsperfect — 16 มกราคม 2561 05:00


“ ประเทศนี้ไม่ตีเด็ก ” เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครอง

 

               เด็กไทยจำนวนมากเผชิญกับความรุนแรง รู้สึกหวาดกลัว คับข้องใจ และไม่ได้รับความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยพ่อแม่และผู้ดูแลของตนเอง ซึ่งเป็นบุคคลที่พวกเขาสมควรที่จะให้ความเชื่อมั่นเป็นที่สุด  พ่อแม่และผู้ดูแลเหล่านี้ยังขาดความรู้ และทักษะในการเลี้ยงดูลูกโดยไม่ใช้ความรุนแรง มีผลการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทยฉบับหนึ่งเปิดเผยว่า 77.3 % ของเด็กไทยมีประสบการณ์การถูกลงโทษทางกายและหรือถูกกระทำด้วยความรุนแรงต่อสภาพจิตใจเพื่อสร้างวินัยในบ้านและโรงเรียน 

               ทางองค์การช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิสายเด็ก 1387 จัดทำโครงการ “ ประเทศนี้ไม่ตีเด็ก ” อยากให้เด็กได้รับรู้ถึงสิทธิที่ควรได้รับ เมื่อเจอปัญหาการใช้ความรุนแรง เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครองอย่างทันท่วงที สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ มูลนิธิสายเด็ก Call Center 1387 โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง และ Saidek1387@gmail.com  เพื่อมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที สอบถามข้อมูลได้ที่ มูลนิธิสายเด็ก 1387 และ https://www.facebook.com/yateedek/


คำค้น: มูลนิธิสายเด็ก 1387, ประเทศนี้ไม่ตีเด็ก