ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร จัดสัมมนา สื่อใหม่ทาง “Social media”

khomsun — 11 กุมภาพันธ์ 2561 09:48


นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 มทร.พระนคร จัดโครงการสัมมนา สื่อใหม่ทาง “Social media”

 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง “จุด-เกิด-เหตุ ตอน เหตุจูงใจ” โดยมี คุณเกษมศักดิ์ ศิริรักษ์  ตำแหน่ง บล็อกเกอร์อาหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท StarvingTime จำกัด เป็นวิทยากรภายในงาน ตั้งแต่เเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคาร4 ชั้น2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากทั้งนี้ท่านผู้ติดตามข่าวสาร สามารถดูภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/lnvestigativecontent/ 


คำค้น: StarvingTime