ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน หลักสูตร MBA พีไอเอ็ม เปิดสอบชิงทุนการศึกษา และส่วนลดพิเศษ มูลค่ากว่า 80,000 บาทฟรี สมัครด่วน!! ภายใน วันที่ 3 มีนาคมนี้

เพ็ญนภา กมลาสน์มรกต — 14 กุมภาพันธ์ 2561 07:56


เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !  หลักสูตรปริญญาโท (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตอบโจทย์การสร้าง Entrepreneur และ Leader New Gen ให้เก่งทั้งกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นผู้นำองค์กรยุคใหม่   ประกอบด้วย 2 สาขาวิชาดังนี้

1.MBA – สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM)   หลักสูตรเดียวที่มุ่งเน้นการสร้างนักบริหาร ผู้ประกอบการ เนื้อหาการเรียนครอบคลุมการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร

  • เรียนรู้การจัดการธุรกิจแบบครบวงจรทั้งการจัดการธุรกิจและ Supply Chain Management เพื่อให้เข้าใจกระบวนการธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค 
  • มุ่งเน้นการเรียนแนวใหม่ที่ทำให้เข้าใจการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) ที่ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์จากนักบริหารชั้นนำ
  • โอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดและเชื่อมโยงธุรกิจแก่นักศึกษาที่เป็นเจ้าของสินค้า ผ่านทางเครือ CP/CP ALL

2. MBA-สาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ (POS)  หลักสูตรหนึ่งเดียวที่ตอบโจทย์การเป็น New Gen Leader ให้สามารถยกระดับตนเองให้เป็น Business Partner และนักจัดการองค์การแนวใหม่ที่มีศักยภาพ

  • เน้นการนำกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) การบริหารองค์การ (Organization) และการบริหารคน (People) มาใช้ร่วมกัน เพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  • เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้เป็นผู้นำขององค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็น future leader

 

สิทธิพิเศษ

  • รับทุนการศึกษาและส่วนลดมูลค่ากว่า 80,000 บาท
  • วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพลายผิว และโปรแกรม Career-Coaching โดยคณาจารย์ที่ได้รับการ Certified โดยตรง มูลค่า 10,000 บาท ฟรีทันที
  • แบ่งชำระค่าเทอมได้เป็น 22 เดือน

หลักสูตรปริญญาโท (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โทร. 02-855-0471
อีเมล์ mba@pim.ac.th
เว็บไซต์ http://mba.pim.ac.th
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/mbapanyapiwat/


คำค้น: MBA, PIM, HR