ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ผลดีของการใช้คลาวด์อีอาร์พี (Cloud ERP)

Nuphan Pakdee — 11 เมษายน 2561 06:27


องค์กรสมัยใหม่มีการนำ IT เข้ามาใช้งานมากขึ้นในทุกองค์กร โดยเฉพาะในระบบการเงินและบัญชี หรือใหญ่กว่านั้นครอบคลุมงานของเกือบทุก ๆ แผนกด้วย ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร หรือ อีอาร์พี (Enterprise Resource Planning : ERP )

ระบบอีอาร์พีแบบดั้งเดิม องค์กรจะต้องลงทุนค่อนข้างมากในตอนเริ่มต้นไปในเครื่องแม่ข่าย หน่วยเก็บข้อมูล ไลเซนซ์ซอฟต์แวร์ ที่ค่อนข้างสูงและยังต้องมีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีค่าพนักงาน IT ผู้เชี่ยวชาญมาค่อยดูแลระบบอีกด้วย ทำให้เหลืองบประมาณน้อยมากที่จะนำมาใช้ริเริ่มโครงการ IT ใหม่ ๆ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

คลาวด์อีอาร์พี (Cloud ERP) เป็นทางเลือกใหม่สำหรับองค์กรสมัยใหม่ นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างมากแล้ว ด้วยระบบ subscription fee จ่ายตามระยะเวลาใช้งานแทนค่าไลเซนต์ซอฟต์แวร์แพง ๆ โดยไม่มีค่าบำรุงรักษาและไม่ต้องจ้างพนักงาน IT มาดูแลระบบโดยเฉพาะ

นอกจากนั้นยังมีผลประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์เพิ่มขึ้นได้แก่

1.ความรวดเร็ว (speed) ในการอิมพลีเมนต์ระบบ ไม่ต้อง customize มากทำให้องค์กรใหม่ ๆ สามารถดำเนินงานเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องรอเวลาอิมพลีเมนต์กันเป็นปีเหมือนเดิม

2.ขยายระบบได้อย่างต่อเนื่อง (scalability) สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น และธุรกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นมหาศาล ทำให้ระบบสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตได้

3.ทำการอัพเกรดง่าย (ease of upgrade) โดยเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการ รวมทั้งการแก้ไขบักต่าง ๆ และเพิ่มฟังชั่นการทำงานหรือคุณสมบัติใหม่ ๆ ทำให้องค์กรไม่ถูกล็อคด้วยเวอร์ชั่นเก่าของซอฟต์แวร์

4.เพิ่มความคล่องตัว (agility) ให้องค์กร เมื่อมีการเพิ่มหน่วยงาน หรือขยายสาขา สามารถดำเนินงานได้รวดเร็ว เพียงแต่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสาร “ผลประโยชน์ที่องค์กรธุรกิจได้รับจากการประมวลผลแบบคลาวด์ในเชิงเศรษฐกิจและกลยุทธ์” ฉบับเต็มซึ่งเผยแพร่โดย Oracle NetSuite ที่ 

Oracle NetSuite เป็นผู้นำอันดับ 1 ในการให้บริการคลาวด์อีอาร์พีทั่วโลก ทั้งในประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง มีหลาย ๆ บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ถูกจัดอยู่ใน FORTUNE 100 ไว้วางใจ Oracle NetSuite ในการช่วยเร่งสร้างนวัตกรรมและทำการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ Oracle NetSuite ประสบความสำเร็จในการส่งมอบชุดของแอพพลิเคชั่นการจัดการทางธุรกิจบนคลาวด์ที่ดีที่สุดให้แก่องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก ช่วยให้สามารถมองเห็นข้อมูลภาพรวมทางธุรกิจของตน 360 องศาแบบเรียลไทม์ ได้ในทุกที่ ทุกเวลา Oracle NetSuite ทำให้องค์กรธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างอัตโนมัติ มีขั้นตอนการทำงานที่ต่อเนื่องคล่องตัว สร้างธรรมาภิบาล และโครงสร้างให้แก่กระบวนการทำงาน ช่วยให้มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้รวดเร็วทันการณ์และเร่งกระบวนการเข้าสู่ตลาดให้เร็วขึ้น


คำค้น: ERP, cloud, NetSuite, คลาวด์อีอาร์พี