ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แม็คโครส่งเสริมการพัฒนาโชห่วยไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

wanna kittayothai — 11 เมษายน 2561 07:57


บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยนางอารีย์ วงศ์รัศมี (คนที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประสานการผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ (คนที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ, นายเฉลิมชัย เจริญนาคเพิ่มพูน (คนที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาร้านสหกรณ์ กองส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษาโครงการฯ นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการ ยกระดับสหกรณ์ไทย-สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการร้านค้าปลีก" โดยทีมงาน “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” เพื่อเพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการธุรกิจ  ณ ศูนย์แม็คโครมิตรแท้โชห่วย แม็คโครสาขาลาดพร้าว เมื่อเร็วๆนี้

 


คำค้น: สยามแม็คโคร