ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

มูลนิธิเอสซีจี เตรียมความพร้อมนักเรียนทุนสู่โลกการทำงาน ภายใต้โครงการอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

suttirungsri — 11 เมษายน 2561 08:59


ยุทธนา เจียมตระการ (ที่ 4 จากซ้าย ) กรรมการมูลนิธิเอสซีจี  และสุวิมล จิวาลักษณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ร่วมเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน “ศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน” ภายใต้โครงการ อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนฯ ในระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 จำนวน 150 คน ภายในงานน้องๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองที่เป็นประโยชน์จากรุ่นพี่อาชีวะฝีมือชน คนต้นแบบ ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์เส้นทางชีวิตและการทำงาน ไม่เพียงเท่านี้ น้องๆ ยังมีโอกาสศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงทั้งสายอุตสาหกรรม และสายบริการ เพื่อให้ ได้เห็นบางแง่มุมของการทำงานจริงในสถานที่จริง  พร้อมรับมือและก้าวสู่โลกการทำงาน ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต

“กิจกรรมศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนโครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” โดยมูลนิธิเอสซีจี ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นหาความชอบความถนัดของตนเอง แล้วมุ่งไปในทิศทางที่ตรงจุด ซึ่งการเรียนอาชีวะนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่กำลังก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน โดยทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


คำค้น: มูลนิธิเอสซีจี