ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

4 พันธมิตรจับมือจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ "CCE South East Asia – Thailand 2018"

prmind — 16 พฤษภาคม 2561 04:23


ผนึกกำลังพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

          กลุ่มสมาคมอุตสาหกรรมจับมือหน่วยงานของรัฐบาลไทย ประกาศหนุนการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ "CCE South East Asia – Thailand 

2018" เพื่อตอกย้ำความสำคัญของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

          งานดังกล่าวจะจัดขึ้นพร้อมกับงาน "ICE South East Asia" ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บาง

นา สำหรับไฮไลท์ของงานคือการจัดแสดงเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วอาเซียนสู่ผู้ใช้โดยตรง

          4 พันธมิตรที่จับมือกันจัดงานนี้ประกอบด้วย สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย สมาคมการ

พิมพ์สกรีนไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดงานประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

          งาน CCE-ICE 2018 เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจในการขยายศักยภาพด้านการผลิตและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย "ประเทศไทย 4.0" ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาในยุคดิจิทัลของรัฐบาลไทย

          นางสาวกนกวรา อนุตรวัตร ผู้จัดการอาวุโส บริษัท แม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย จำกัด กล่าวว่า "ขณะนี้ผู้ประกอบการในภาค

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน ต้องเตรียมความพร้อมในการขยายกำลังการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้

บริโภคที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอาเซียนมีประชากรในภูมิภาคกว่า 620 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานและมีการขยายตัวของการ

บริโภคอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และส่งผลต่อการขยายตัวของสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์เพิ่ม

มากยิ่งขึ้น ตามลักษณะของสินค้าที่มีการใช้งานที่แตกต่างกัน เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่หนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับภาค

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์"

          นายระวิ เกษมศานติ์ นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย กล่าวว่า "งานแสดงสินค้านานาชาติ CCE-ICE 2018 เป็นเวทีที่เปิดโอกาส

ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ได้ทำความรู้จักและพบปะกับผู้ผลิตชั้นนำต่างๆ ที่พร้อมใจนำเครื่องจักรและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดแสดง"

          นายวิชาญ จิตร์ภักดี นายกสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย กล่าวว่า "งานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีมาก

ขึ้นกว่าครั้งแรก จึงทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกทั้งในไทยและอาเซียนมีโอกาสได้มาชมเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น"

          รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cce-southeastasia.com และ www.ice-southeastasia.com 

          สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

          นางสาวปาริชาติ สุวรรณ
          บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด
          โทร. +66-2439-4600 ต่อ 8300 หรือ +6681-668-9239
          อีเมล: paricharts@corepeak.com 

          รูปภาพ - http://photos.prnasia.com/prnh/20180514/2132210-1 


คำค้น: IQML