ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

พนักงานดีเด่น โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ประกาศผล Star Performer Of the year ในปี 2016 และ 2017

kornrutchanun rueanphet — 13 มิถุนายน 2561 08:07


พนักงานดีเด่น

                  โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ประกาศผล Star Performer Of the year ในปี 2016 และ 2017  เป็นกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้พนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในงานบริการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าตามาตรฐานสากลของทาง โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่  เมื่อเร็วๆนี้

แสดงความยินดีกับ

คุณยารีนา เหตุปาตี Sales Executive Star / Performer Of the year 2016

คุณจิรายุทธ์ บุญธรรม / Room Service Supervisor / Star Performer Of the year 2017

 


คำค้น: โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่