ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เทเวศประกันภัย ห่วงใยเยาวชน ปีที่ 12

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด — 18 มิถุนายน 2561 10:29


นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางภาวิณี  ทิพย์เพชร  (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเสื้อกันฝน ให้แก่ 11 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการ “เทเวศประกันภัย ห่วงใยเยาวชน” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อให้เด็กเล็กในวัยเรียน ได้รับการดูแลและสามารถป้องกันตนเองจากโรคหวัดและโรคติดเชื้ออื่น ๆ ทั้งนี้ได้มอบสมุดบันทึกความดีเพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม และผ้ากันเปื้อนสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา โดยมีนายธงชัย โคระทัต (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม และน.ส.กาญจนา จันทร์สระแก้ว (ซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1


คำค้น: เทเวศประกันภัย ห่วงใยเยาวชน ปีที่ 12