ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอ่างตะแบก

da1991 — 20 มิถุนายน 2561 09:53


นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ  มอบเงินสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอ่างตะแบก อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พันเอก สัญญา  พงษ์ศรีดา ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11 ฉะเชิงเทรา และนายบำรุง ศรีใย ประธานศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้ฯสำหรับรองรับคณะศึกษาดูงานทั้งหน่วยราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ในการศึกษาเรียนรู้ การสร้างคลังอาหารในครัวเรือนและชุมชน รวมถึงการสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำหลักการทรงงานไปปฏิบัติได้


คำค้น: ดั๊บเบิ้ล เอ