ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

NPS ร่วมปลูกป่าชายเลน สร้างความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ

NPS — 22 มิถุนายน 2561 08:44


บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้   โดยพนักงานจิตอาสาร่วมกันปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะที่ไม่ย่อยสลายเพื่อนำไป ทำลายอย่างถูกวิธี ในพื้นที่เกาะนก  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการร่วมคืนสมดุลให้กับระบบนิเวศทางธรรมชาติ และดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์


คำค้น: NPS, csr