ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

da1991 — 13 กันยายน 2561 09:24


นายดนัย นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร นำคณะบุคลากรเข้าเยี่ยมชม “ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก” จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวคิดการทำงานของคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์การดำเนินชีวิตและการทำงานตั้งแต่วัยเด็กจนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ที่ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากผู้นำเข้ากระดาษสู่การเป็นผู้ส่งออกกระดาษไปทั่วโลกจนเป็นที่รู้จัก ภายใต้แบรนด์ “ดั๊บเบิ้ล เอ”  กระดาษจากคันนา  ผ่านการนำเสนอด้วยรูปแบบมัลติมีเดียที่ทันสมัย ทำให้ผู้เข้าชมได้รับข้อคิดแนวทางเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่


คำค้น: ศูนย์เรียนรู้, บ้านคุณกิตติ, ฉะเชิงเทรา, ดั๊บเบิ้ล เออ