ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอวีซ่าเยอรมันผ่านก็เตรียมตัวเที่ยวเยอรมันได้อย่างสบายใจ

mindmap — 14 กันยายน 2561 06:35


ปลายทางในการเดินทางของแต่ละคนคงไม่เหมือนกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกๆคนต้องทำก่อนไปท่องเที่ยว นั้น คือ การตรียมความพร้อม ซึ่ง ประเทศหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวและเอกสารให้ดี ก่อน เดินทาง คือ ประเทศเยอรมัน หรือ เมืองเบียร์ที่เป็นเมืองในฝันของใครหลายๆคน ทั้งการ ขอ วีซ่า เยอรมัน หรือการขอวีซ่าเชงเก้น การเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะกับฤดูกาล การเลือกที่พักอาศัย เป็นต้น เพื่อไม่ให้พลาดหรือเกิดข้อขัดข้องก่อนการเดินทางคงต้องหารายละเอียดเหล่านี้ให้ดีก่อนดีกว่า     

        ขอ วีซ่า เยอรมัน ยังไงให้ผ่านฉลุย

  • ยื่นขอ วีซ่า เยอรมันได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ หรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ภูเก็ตและเชียงใหม่
  • การขอ วีซ่า เยอรมันควรทำการนัดหมายแยกสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละบุคคล ซึ่งการนัดคิวเพื่อยื่นคำร้องดังกล่าวเพื่อขอวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี และควรไปถึงก่อนเวลานัดประมาณ 30 นาที พร้อมกับเอกสารที่ได้จัดเตรียมไป โดยตรวจสอบความครบถ้วน
  • พิจารณาระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวก่อนขอวีซ่า หากพักไม่เกิน 90 วันให้ขอวีซ่าเชงเก้น หากพักเกินกว่า 90 วันต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี (National Visa)
  • ส่วนใหญ่มักจะพักอาศัยในเยอรมนีระยะสั้นจึงต้องขอวีซ่าเชงเก้น โดยการ ขอ วีซ่า เยอรมัน ประเภทนี้สามารถใช้เดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ถึง 26 ประเทศ ทั้งนี้ต้องเลือกจุดประสงค์เพื่อการยื่นคำร้อง    ขอ วีซ่า เยอรมัน ได้แก่ วีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน วีซ่าเพื่อการติดต่อธุรกิจ วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทางเที่ยวประเทศเยอรมัน

เมื่อเตรียมเรื่องการ ขอ วีซ่า เยอรมัน เพื่อท่องเที่ยวในประเทศเยอรมนีได้แล้ว ก็ต้องจัดเตรียมตนเองให้พร้อมกับการเดินทางด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศเพราะเยอรมนีมีอากาศที่หนาวมากกว่าอากาศร้อน เสื้อผ้าเครื่องกันหนาวควรเตรียมให้เหมาะกับอากาศ ดังนั้น ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ต้องเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตประจำวันเบื้องต้นด้วย เช่น การทักทาย วัฒนธรรมการทานอาหารและเครื่องดื่ม อีกด้วย สุดท้ายสิ่งที่ต้องมี ก่อนไปเที่ยว เยอรมัน นั้นคือ ประกันการเดินทาง โดย Cigna Schengen จะดูแลคุณตลอดการเดินทาง ด้วยการออกค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินตนเองไปก่อน และยังการันตีด้วยการคืนเงิน 100%  


คำค้น: ขอ วีซ่า เยอรมัน