ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

GULF และ โอมาน ลงนามสัญญาร่วมทุนโรงไฟฟ้าก๊าซในประเทศ ขนาด 326 เมกะวัตต์

mindmap — 14 กันยายน 2561 11:39


             บริษัท กัลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด  ลงสัญญาร่วมทุนกับ กับกลุ่มบริษัทโอมานออยล์ เอส.เอ.โอ.ซี (โอโอซี)  สร้าง โรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติขนาด 326 เมกะวัตต์ บริษัท กัลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด หนึ่งในบริษัทย่อยของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF กับกลุ่มบริษัทโอมานออยล์ เอส.เอ.โอ.ซี (โอโอซี) ซึ่งถือหุ้น 100% โดยรัฐบาลประเทศโอมานได้ลงนามสัญญาร่วมทุน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาด 326 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าได้ในปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 อัตราส่วนการถือหุ้น แบ่งเป็น โดยบริษัทกัลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 45% และ กลุ่มบริษัทโอมานออยล์ เอส.เอ.โอ.ซี (โอโอซี) ถือหุ้นในสัดส่วน 55% ใน บริษัท Duqm Power Company L.L.C.

        

               บริษัท Duqm Power Company L.L.C. ผู้ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิตติดตั้ง 326 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตน้ำจืด 1,667 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง  ในโครงการ Duqm Independent Power& Water Project ซึ่งสถานที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm ประเทศโอมาน ซึ่งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และน้ำจืดตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและน้ำจืด 25 ปี และต่อได้อีก 5 ปี ให้กับโรงกลั่นน้ำมัน Duqm ขนาดกำลังการผลิตน้ำมันดิบวันละ 2.3 แสนบาร์เรล และเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทพลังงงานขนาดใหญ่ของ2 ประเทศ คือ โอมาน ถือหุ้น 50% และ คูเวตปิโตรเลียมอินเตอร์เนชั่นแนล จากประเทศคูเวต ถือหุ้น 50%


คำค้น: โรงไฟฟ้า