ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แถลงข่าววิ่งการกุศล Brother Run & Share ปีที่ 5

ปวเรศ — 9 พฤศจิกายน 2561 09:33


บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด โดย มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโตะ กรรมการผู้จัดการร่วมกับ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานแถลงข่าววิ่งการกุศลโครงการ Brother Run & Share ปีที่ 5 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสโรชา โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ


คำค้น: บราเดอร์, Brother Run & Share, มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโตะ, โรงพยาบาลรามาธิบดี