ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายงาน GEM เผยผู้ประกอบการสตรีเพิ่มขึ้นทั่วโลก แต่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างตรงจุด

pr360 — 14 พฤศจิกายน 2561 08:46


ก่อนที่จะถึงวันผู้ประกอบการสตรีโลกในปีนี้ รายงาน 2017/2018 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) หรือรายงานการศึกษาความเป็นผู้ประกอบการทั่วโลกประจำปี 2560/2561 ได้เผยให้เห็นว่า ผู้ประกอบการสตรีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และความเสมอภาคทางเพศก็มีมากขึ้น พร้อมเน้นย้ำส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับการสนับสนุนผู้ประกอบการสตรี

          (โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/655228/GEM_Logo.jpg )
          (รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/783329/GEM_Global_Report_2017_18_Infographic.jpg)

          ในวันผู้ประกอบการสตรีโลก (19 พฤศจิกายน) นอกจากจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองมากมายแล้ว ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พิจารณาว่า ทำอย่างไรผู้หญิงจึงจะได้รับการสนับสนุนที่ดีขึ้นเพื่อประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม

          รายงาน 2017/2018 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ระบุว่า อัตราผู้ประกอบการสตรีเพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศเดียวกัน 50 ประเทศที่เข้าร่วมการสำรวจในปี 2559/2560 ขณะที่อัตราผู้ประกอบการชายเพิ่มขึ้น 7% และก่อนหน้านี้ รายงาน GEM ประจำปี 2560 เผยให้เห็นว่ากิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการของสตรีเพิ่มขึ้น 10% ทั่วโลก เมื่อเทียบกับช่วงปี 2557-2559

          รายงาน GEM ที่จัดทำมาอย่างต่อเนื่องนานถึง 19 ปี ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผลการศึกษาผู้ประกอบการในระยะยาวที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก เนื่องจากนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าวิจัยต่อไปในอนาคต ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการกำหนดมาตรการที่จะช่วยยกระดับผู้ประกอบการสตรี

          ข้อค้นพบสำคัญจากรายงานของ GEM ประจำปี 2560/2561 ประกอบด้วย

          - ภูมิภาคที่ผู้ประกอบการสตรีทำผลงานดีที่สุดคือละตินอเมริกาและแคริบเบียน ด้วยอัตราสตรีในกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการโดยรวม (Total Entrepreneurial Activity: TEA) เฉลี่ย 16.7% รองลงมาคืออเมริกาเหนือที่ระดับ 12.8%

          - ในภูมิภาคยุโรปพบว่าสตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นต่ำสุดที่ระดับ 6.1%

          - ความเสมอภาคทางเพศสูงที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียน โดยมีผู้ประกอบการหญิง 8 คนต่อผู้ประกอบการชายทุกๆ 10 คน และต่ำสุดในภูมิภาคยุโรป โดยมีผู้ประกอบการหญิง 6 คนต่อผู้ประกอบการชายทุกๆ 10 คน

          - ความเสมอภาคทางเพศก็อยู่ในระดับต่ำในภูมิภาคแอฟริกา (0.6) และอเมริกาเหนือ (0.65) โดยผู้หญิงในภูมิภาคเหล่านี้มีเพียง 2 ใน 3 รายหรือน้อยกว่าที่มีแนวโน้มว่าจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการโดยรวม (TEA) เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการชาย

          - ระดับของผู้ประกอบการสตรีลดลงสวนทางกับเศรษฐกิจที่พัฒนาขึ้น โดยผู้ประกอบการสตรีมีอัตราสูงสุดในประเทศกำลังพัฒนาที่ระดับ 13.3% และต่ำสุดในประเทศพัฒนาแล้วที่ระดับ 7%

          - ในประเทศกำลังพัฒนา ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการเพราะความจำเป็นมากกว่าผู้ชายถึง 28% ส่วนในประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการเพราะความจำเป็นมากกว่าผู้ชายเพียง 19%

          ไมค์ เฮอริงตัน กรรมการบริหาร GEM ระบุว่า ผู้ประกอบการสตรีมีส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ดังนั้น การให้การสนับสนุนอย่างตรงจุดมากขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ

          อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่าผู้ประกอบการสตรีทั่วโลกมีความแตกต่างกันมากกว่าความคล้ายคลึงกัน ทั้งในแง่ของประชากรศาสตร์ ทัศนคติ และประเภทของธุรกิจที่ทำ ดังนั้น แนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีจึงจำเป็นต้องออกแบบให้สอดคล้องตามลักษณะทางเศรษฐกิจ และไม่ควรใช้แนวทางเดียวกันทุกประเทศ 

          "อัตราส่วนของชายและหญิงในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นนั้นแตกต่างกันมากในประเทศกลุ่มตัวอย่างของ GEM ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและเงื่อนไขในการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ"

          "ข้อมูลจากรายงาน GEM บ่งชี้ว่า ในขณะที่ระดับของการพัฒนาและการศึกษาเพิ่มขึ้น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการของสตรีกลับลดลง และช่องว่างระหว่างเพศก็เพิ่มสูงขึ้น แต่อัตราการเลิกประกอบธุรกิจก็ชะลอตัวลง โดยในประเทศกำลังพัฒนา อัตราการเลิกประกอบธุรกิจของผู้หญิงสูงกว่าผู้ชายเพียง 10% ส่วนในประเทศพัฒนาแล้ว อัตราการเลิกประกอบธุรกิจของผู้หญิงมีสัดส่วนเพียง 2 ใน 3 ของผู้ชาย"

          รายงาน GEM 2017/18 แนะนำให้มีการยกระดับผู้ประกอบการสตรีด้วยการสร้างเครือข่ายเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการสตรี พร้อมกับเปลี่ยนแปลงความเชื่อผิดๆที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการสตรีในบางภูมิภาค 

          สามารถดาวน์โหลดสำเนารายงานของ GEM ประจำปี 2560/2561 พร้อมรายละเอียดด้านสถิติเศรษฐศาสตร์รายประเทศ และค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาคได้ที่ http://gemconsortium.org/report/50012 

          เกี่ยวกับ Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

          Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ริเริ่มขึ้นในปี 2542 ในรูปแบบการดำเนินงานร่วมกันของ Babson College และ London Business School โดยในช่วงเริ่มต้นมี 10 ประเทศเข้าร่วมโครงการ และเพิ่มขึ้นเป็น 73 ประเทศในการสำรวจประจำปี 2557 ทั้งนี้ GEM มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร เนื่องจากศึกษาพฤติกรรมของผู้ประกอบการรายบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นและการบริหารธุรกิจ ซึ่งต่างจากชุดข้อมูลความเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ประเมินบริษัทขนาดย่อมที่เกิดใหม่ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ GEM ได้ทางทวิตเตอร์ https://twitter.com/GEMNOW 

          เผยแพร่โดย Rothko ในนามของ Global Entrepreneurship Monitor

          ที่มา: Global Entrepreneurship Monitor


คำค้น: -