ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กิจกรรมเพื่อสังคม Gulf ร่วมมือกับมูลนิธิพลังงานไทยในกิจกรรม ช่วยเหลือโรงพยาบาลและสาธารณสุขชุมชน

mindmap — 4 ธันวาคม 2561 07:08


โรงไฟฟ้า หนองแซง หนึ่งในกลุ่มบริษัทของ Gulf จัดทำ csr ร่วมกับมูลนิธิพลังงานไทยช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุขชุมชนที่ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับการให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเริ่มต้นที่การมอบเงิน สนับสนุนโรงพยาบาลและสาธารณสุขชุมชน อ.หนองแซง จ.สระบุรี

กลุ่มบริษัทของ Gulf มีความตั้งใจจะทำ กิจกรรมเพื่อสังคม จึงได้มีการเชิญชวนหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรอย่างมูลนิธิพลังงานไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำ csr ของทางบริษัทด้วย โดยในครั้งนี้ได้มีการเข้ามอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลหนองแซง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลและสาธารณสุขชุมชนขนาดเล็กของชาวหนองแซง จ.สระบุรี และด้วยเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กของชุมชนนี่เอง จึงประสบปัญหาในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ทำให้ทางโรงพยาบาลขาดแคลนงบประมาณที่จะนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย ในการนี้หน่วยงานทั้งสองส่วนจึงผสานกำลังกันเข้าให้การสนับสนุนช่วยเหลือ โดยได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลหนองแซง โดยมีคุณญาณิศา วัฒนคำนวณ ผู้จัดการมูลนิธิพลังงานไทย เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ในการมอบเงินช่วยเหลือใน กิจกรรม เพื่อ สังคม ครั้งนี้

นอกเหนือจากนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของตำบลหนองกบก็เป็นสาธารณสุขชุมชนประสบปัญหาการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกทันตกรรมที่มักจะมีชาวบ้านตำบลหนองกบมาเข้ารับบริการรักษาด้านทันตกรรมอย่างแน่นขนัดทุกวัน ซึ่งด้วยจำนวนของผู้เข้ารับบริการนั้นมีมาก แต่เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านทันตกรรมไม่เพียงพอที่จะให้บริการประชาชนชาวตำบลหนองกบ อีกทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านทันตกรรมที่มีก็เป็นอุปกรณ์เก่าที่ใช้มานานกว่า 20 ปี มูลนิธิพลังงานไทยได้รับทราบปัญหานี้ จึงไม่รอช้าในการยื่นมือเข้าช่วยเหลือมอบเงินบริจาคอีกจำนวน 460,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกบ เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ทางด้านทันตกรรม ทางโรงพยาบาลจะได้มีความพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองกบได้สะดวกรวดเร็วและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลในระดับอำเภอในการที่จะต้องมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งไปขอรับบริการอีกด้วย

โดยการเข้ามอบเงินบริจาคอีกจำนวน 460,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกบในครั้งนี้ มีคุณญาณิศา วัฒนคำนวณ ผู้จัดการมูลนิธิพลังงานไทย เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ในการมอบและมีคุณมาโนทย์ พงษ์พาลี ในฐานะผู้จัดการ โรงไฟฟ้า หนองแซง รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่และภาคประชาสังคมต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมด้านสุขภาพและสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอีกหลายท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินดังกล่าวด้วย จึงเป็นอีกครั้งที่ทั้งสองหน่วยงานได้ทำกิจกรรมดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน


คำค้น: กัลฟ์, CSR, กิจกรรมเพื่อสังคม