ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

BANGKOK CHEFS CHARITY 2019 บางกอก เชฟ แชร์ริตี้ ประจำปี พ.ศ. 2562 22 เชฟชื่อดัง จากโรงแรมหรูระดับห้าดาว และเชฟจากครัวการบินไทย (Thai Airways International) ร่วมกันสรรสร้างเมนูพิเศษจากวัตถุดิบชั้นเลิศ และพืชผักปลอดสารพิษจากโครงการ “จัน-กะ-ผัก” รวมไปถึง น้ำมันเมล็ดชาจาก “ภัทรพัฒน์” และ “กาแฟ” – “ผ้าปกากะญอ” จากร้านภูฟ้า ภายใต้พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

supavadee — 11 มกราคม 2562 04:03


งานดินเนอร์การกุศลประจำปี พ.ศ. 2562 “บางกอก เชฟ แชร์ริตี้” จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 โดย บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าสินค้าอาหารระดับพรีเมี่ยมรายใหญ่ของไทย โดยในปีนี้จัดขึ้น                   ในวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องรอยัลบอลรูม, โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ             โดยมีเชฟมากฝีมือถึง 22 ท่าน จากโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว และเชฟจากครัวการบินไทย มาร่วมกันปรุงอาหาร สร้างสรรค์เมนูสุดพิเศษ จากวัตถุดิบนำเข้าชั้นเลิศ และพืชผักปลอดสารพิษจากโครงการ
“จัน-กะ-ผัก” รวมไปถึง น้ำมันเมล็ดชาจาก “ภัทรพัฒน์” และกาแฟจาก “ร้านภูฟ้า”

คุณนันทิยา เหมอังกูร กล่าวว่า ในปีนี้นอกจากการคิดค้นเมนูดินเนอร์ 11 คอร์สแล้ว ก็ยังมีโจทย์อีกหนึ่งอย่าง กล่าวคือ ต้องเป็นเมนูที่ใช้น้ำมันเมล็ดชาจาก “ภัทรพัฒน์” และพืชผักปลอดสารพิษจากโครงการ “จัน-กะ-ผัก” อันเป็นสองโครงการ ในมูลนิธิชัยพัฒนา ณ โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์ เพ็ญศิริ,
ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยที่เชฟทั้ง 22 ท่าน จะต้องผสมผสานวัตถุดิบจากโครงการทั้งสองนี้เข้ากับวัตถุดิบนำเข้าชั้นเลิศระดับพรีเมียม เช่น ตับห่าน, เนื้อวัววากิว, กุ้งลอบสเตอร์, เนื้อลูกแกะ และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณนันทิยา กล่าวเสริมว่า “เหตุผลที่ทางเรานำเอาน้ำมันเมล็ดชาจาก “ภัทรพัฒน์” และ พืชผัก
ปลอดสารพิษ จากโครงการ “จัน-กะ-ผัก” มาเป็นส่วนหนึ่งในวัตถุดิบในปีนี้ เพราะทางเราต้องการให้ประชาชนทราบถึงคุณประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดชาจาก “ภัทรพัฒน์” ซึ่งเป็นหนึ่งในผลผลิตของโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันและ พืชน้ำมันอื่นๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเชียงราย
ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา มีจุดประสงค์ในการพัฒนาโครงการทางการเกษตรหลากหลายโครงการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของเกษตรกร ซึ่งในส่วนของงานบางกอก เชฟ แชร์ริตี้ ก็มีจุดประสงค์อันสอดคล้องกัน กล่าวคือ เพื่อสร้างสรรค์เมนูอาหารที่สนับสนุน ความยั่งยืนในระยะยาวเช่นกัน”

“นอกจากนี้ ไฮไลท์ของงานปีนี้อีกหนึ่งอย่างคือ จะมีเชฟรุ่นจิ๋วจำนวน 11 คน มาเรียนปรุงอาหารคู่กับเชฟดัง     โดยเชฟรุ่นจิ๋วจะจับคู่กับเชฟดังอีก 2 ท่าน ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันของงานบางกอก เชฟ แชร์ริตี้ ในปีนี้”

ในปีนี้ยังได้จัดให้มีการเดินแฟชั่นโชว์จากบุตรหลานของผู้มีชื่อเสียง โดยไฮไลท์อยู่ที่การเดินแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ผ้าปกากะญอ จาก “ร้านภูฟ้า” ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเปิดให้ผู้สนใจร่วมประมูลผลิตภัณฑ์ผ้าปกากะญออีกด้วย

งานบางกอก เชฟ แชร์ริตี้ เป็นงานดินเนอร์การกุศลโดยรายได้จากการจำหน่ายบัตร และการประมูลอาหาร       มื้อพิเศษจากฝีมือการปรุงของเชฟมือทอง รวมถึงการประมูลผ้าปกากะญอ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย                            จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือ       โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระอุปถัมภ์

งานบางกอก เชฟ แชร์ริตี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรและการระดมทุนจากทั้ง 9 ปีที่ผ่านมา รวมเป็นจำนวน 132.66 ล้านบาท ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำไปช่วยเหลือโรงเรียนเด็กยากจน ในการซื้ออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ

โดยในงานครั้งล่าสุด ในปี พ.ศ. 2561 งานบางกอก เชฟ แชร์ริตี้ สามารถระดมทุนได้มากถึง 32.8 ล้านบาท         โดยผู้ร่วมสมทบทุนมากที่สุดคือ คุณประยุทธและคุณสุวิมล มหากิจศิริ เป็นจำนวนเงิน 11.8 ล้านบาท และคุณอนันต์และคุณปิยนุช ระวีแสงสูรย์ เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท โดยทางผู้จัดได้นำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร โดยนำไปจัดสร้าง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  
ให้เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ ให้แก่เด็กบนดอยที่ห่างไกลความเจริญ      

 

งานดินเนอร์การกุศลประจำปี พ.ศ. 2562 “บางกอก เชฟ แชร์ริตี้” จะจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์        พ.ศ. 2562 ณ ห้องรอยัลบอลรูม, โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เวลา 17.00 น. โดยมี 22 เชฟชื่อ

ดังจากโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว และเชฟจากครัวการบินไทย ตามรายชื่อดังนี้

No.

Hotel

Chef

1

Anantara Golden Triangle Elephant camp & Resort Chiang Rai

Chef Pisit Jinopong

2

Anantara Siam Bangkok Hotel

Chef Jan Van Dyk

3

Angsana Laguna Phuket

Chef Jose Martin Ruiz Borja

4

Capella Bangkok

Chef Antony Scholtmeyer

5

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World 

Chef Somchai Deeying

6

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Chef Markus Zuck

7

InterContinental  Bangkok

Chef Rolando Manesco

8

JW Marriott Hotel Bangkok

Chef Kevin B. Thomson

9

Mandarin Oriental, Bangkok

Chef Arnaud Dunand Sauthier

10

Mandarin Oriental, Bangkok

Chef Dominique Bugnand

11

Mandarin Oriental, Bangkok

Chef Norbert Kostner

12

Marriott Marquis Queen’s Park

Chef Michael Hogan

13

Millennium Hilton Bangkok

Chef Shaiful Kassim

14

Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

Chef Matthias Mittnacht

15

Shangri-La Hotel Bangkok

Chef Marc Erwin Cibrowius

16

Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury collection Hotel

Chef Gaetano Palumbo

17

Siam Kempinski Hotel Bangkok

Chef Stefan Trepp

18

Thai Airways International Public Company Limited

Chef Pierre Andre Hauss

19

The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok

Chef Gael Lardiere

20

The Landmark Bangkok

Chef Philippe Gaudal

21

The Peninsula Bangkok

Chef Stefan Leitner

22

The Waldorf Astoria Bangkok

Chef Alessandro Santi

 

 

นอกจากเมนูดินเนอร์สุดพิเศษ 11คอร์ส ซึ่งใช้วัตถุดิบจากมูลนิธิชัยพัฒนาและวัตถุดิบนำเข้าชั้นเลิศแล้ว            งานบางกอก เชฟ แชร์ริตี้ ยังได้รับการสนับสนุนจาก เซ็นทรัล ไวน์ เซลล่าร์ (Central Wine Cellar) อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน บางกอก เชฟ แชร์ริตี้ ประจำปี พ.ศ. 2562 บัตรราคา 12,500 บาท ต่อที่นั่ง          (โต๊ะละ 10 ที่นั่ง) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดเซอร์วิส           (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-403-3388 ต่อ 108 หรือ 091-837-5555 Line:@gourmetone หรือคุณรัชนี ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โทร.02-659 0302


คำค้น: “Bangkok Chefs Charity 2019”