ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

(ฟรี) ค่ายเยาวชนหญิงกับการพัฒนาปัญญา

หทัยภัทร รัตน — 13 มกราคม 2562 05:20


ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของน้อง ๆ คือเวลาไหนกันคะ? ปิดเทอมปีนี้ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนหญิง มาสร้างช่วงเวลาที่ดีที่สุด ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนไปพร้อม ๆ กัน น้อง ๆ อาจจะได้พบมุมมองใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากคนอื่น ปรับเปลี่ยนแง่คิด ทัศนคติต่าง ๆ มากมาย ได้ฝึกฝนตัวเองให้มีความอดทน มีสติและสมาธิ ได้พัฒนาจิตใจ สร้างสิ่งดี ๆ และที่สำคัญคือไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ ลองมาสร้างช่วงเวลาที่ดีที่สุดไปด้วยกันนะคะ “ธรรมบุตรีรัตนะ รุ่น 13.1” วันจัดโครงการช่วง 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562 (เยาวชนหญิงอายุ 10 ปี - 18 ปี) และ “ยุวธรรมบุตรี รุ่น 13.1” ในวันที่ 7 พฤษภาคม – 11 พฤษภาคม 2562 (เยาวชนหญิงอายุ 7 - 10 ปี) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ รายละเอียดโครงการ “ธรรมบุตรีรัตนะ รุ่น 13.1” (ศีล8) วันจัดโครงการช่วง 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562 (เยาวชนหญิงอายุ 10 ปี - 18 ปี) ลักษณะโครงการ: ศีล8 (ไม่มีมื้อเย็น) สวดมนต์ ธรรมบรรยาย เน้นการปฏิบัติธรรม (เดินจงกรมนั่งสมาธิ) วันละ 6-8 ชม. ข้อมูลเพิ่มเติมและคลิกสมัครที่นี่ค่ะ https://ybat.uearn.co/course/475/7500/18706 "ยุวธรรมบุตรี รุ่น 13.1” (ศีล 5) จัดวันที่ 7 พฤษภาคม – 11 พฤษภาคม 2562 (เยาวชนหญิงอายุ 7 - 10 ปี) ลักษณะโครงการ: ศีล5 สวดมนต์ ธรรมบรรยาย กิจกรรมฝึกสติ เน้นการปฏิบัติธรรม (เดินจงกรมนั่งสมาธิ) วันละ 5-6 ชม. ข้อมูลเพิ่มเติมและคลิกสมัครที่นี่ค่ะ https://ybat.uearn.co/course/475/7500/18726 ***สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 061-408-9494 หรือ Facebook : ใจเพชร ธรรมบุตรี www.facebook.com/JaipetchDpt
คำค้น: ยุวพุทธ, ปิดเทอม, เยาวชน, เด็ก, ผู้หญิง, ปฏิบัติธรรม, นั่งสมาธิ, สวดมนต์, ธรรมะ, ธรรม, ค่าย, กิจกรรม, ฝึกฝน, พัฒนา