ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

MCC จัดงาน Micro Focus Sales and Technical Update 2019

Jariya Yimthong — 8 กุมภาพันธ์ 2562 09:17


          คุณวรรณี ไชยปัญญา, กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด (MCC) และทีมงาน หนึ่งในบริษัทย่อยของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานร่วมกับ Micro Focus ในหัวข้อ “Micro Focus Sales and Technical Update 2019” ในระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2562 ณ.โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit โดยในงานได้รับการตอบรับจากบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจที่ให้ความสนใจใน Solutions ของ Micro Focus

          ในการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีการให้ความรู้ในส่วนของ Solution Operation Bridge เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถเห็นถึงทุกการเปลี่ยนแปลงของ Operation ภายในองค์กร, Data Center Automation (DCA) ช่วยในการทำ Provisioning, Patching และ Compliance , Hybridge Cloud Management (HCM) สามารถจัดการ Cloud Service ได้ทั้ง Cloud ภายในองค์กร และ Integrate กับ Cloud Service Provider ภายนอกองค์กรได้,  Information Technology Operation Management (ITOM) เป็นต้น  Micro Focus เป็นซอฟแวร์ที่ตอบโจทย์ Hybridge Environment ของลูกค้าในประเทศไทย อีกทั้งยังสนับสนุนในการพัฒนาองค์กรไปสู่ยุค Digital ได้อย่างยั่งยืนภายใต้ Concept “Digital Transformation”

          บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด (MCC) จะมีการจัดกิจกรรมในการให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Business Partners ด้วย Solution ที่ครบทุกด้านของ Micro Focus และนำเสนอเครื่องมือในการนำเสนอเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันและเพิ่มประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าของเรา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณไพฑูรย์  วาสนาดำรงดี บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด โทร.02-089-4344 อีเมล์ : phaitwas@metroconnect.co.th


คำค้น: MCC จัดงาน Micro Focus Sales and Technical Update 2019, MCC, บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด,