ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

วรภา — 12 เมษายน 2562 08:10


 

 

 

 

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยร่วม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูป ตักบาตรสุขศรี ดิถีปีใหม่ไทย กิจกรรมการประกวดสวมใส่ผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทย ขบวนแห่รอบมหาวิทยาลัย ตลอดจนพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัว เพื่อแสดงความเคารพ กตัญญูต่อผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 


คำค้น: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ราชภัฏ, มบส, บ้านสมเด็จ, สงกรานต์, ทำบุญตักบาตร, รดน้ำ, ประเพณี