ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด เริ่มจ่ายไฟฟ้า 126 เมกะวัตต์ เข้าระบบให้แก่กฟผ.

ธนาพร — 13 เมษายน 2562 16:40


บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด เริ่มจ่ายไฟฟ้า 126 เมกะวัตต์ เข้าระบบให้แก่กฟผ.

 

            กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ มีนาย สารัชถ์ รัตนาวะดี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ บีแอล กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 126.8 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบกฟผ. ดีเดย์ 1 ก.ย.แล้ว

 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) นำโดย Mr. sarath ratanavadi แจ้งว่า บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด (GBL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯและเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ บีแอล ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2561 ภายใต้ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

 

โครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ บีแอล ตั้งอยู่ในนิคิมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 126.8 เมกะวัตต์และกำลังการผลิตไอน้ำ 10.0 ตันต่อชั่วโมง โครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ.จำนวน 90.0 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปีและมีสัญญาระยะะยาวเพื่อจำหน่ายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำส่วนที่เหลือให้แก่อุตสาหกรรม

 

            ทั้งนี้ GBL เป็นโครงการโรงไฟฟ้า SPP ก๊าซธรรมชาติโครงการที่ 7 จากจำนวนโครงการ SPP ทั้งหมด 12 โครงการ ภายใต้กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด (GMP) ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 1,563.4 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้งรวม 225 ตันต่อชั่วโมง


คำค้น: สารัชถ์ รัตนาวะดี, Sarath Ratanavadi