ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว : พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9

suttirungsri — 12 มิถุนายน 2562 10:22


เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้รวมทั้งรับประสบการณ์ตรงจากวิทยากร และเกษตรกรผู้ที่นำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ในการนี้ พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับ นางพิชญดา หัศภาค ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ  พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สำนักงาน กปร. กับการสนองพระราชดำริ”  โดยนางสาวถกลวรรณ ไกสรกุล ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในครั้งนี้ด้วย


คำค้น: สำนักงาน กปร.