ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนเสริมสวยชลาชล ได้รับเชิญจากท่าน นคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรตัวแทน 1 ใน 3 อาชีพในการเสวนางาน “Stakeholder Engagement กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ” ในหัวข้อ “คุณวุฒิวิชาชีพตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนอย่างไร”

ทักษร ปฐมพรโสภณ — 19 มิถุนายน 2562 10:14


ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนเสริมสวยชลาชล ได้รับเชิญจากท่าน นคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรตัวแทน  1ใน 3 อาชีพในการเสวนางาน “Stakeholder Engagement กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ” ในหัวข้อ “คุณวุฒิวิชาชีพตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนอย่างไร” โดยมี สุพัฒตรา ลิมประพันธุ์,วรชนาธิป จันทนู,วัลภา สถิรชวาล, จารุวรรณ ธรรมวิทย์ ร่วมในงานด้วย ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ


คำค้น: บริษัท ชลาชล จำกัด