ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โรงพยาบาลธนบุรี 2 เข้ารับรางวัล Thailand angle award 2019 : Gold status

PROnline — 9 สิงหาคม 2562 08:59


              เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลธนบุรี 2 เข้ารับรางวัล Thailand angle award 2019 : Gold status ซึ่งจัดโดยสถาบันประสาทวิทยา โดยมี นพ.ดำรงศักดิ์ ประพุทธ์พิทยา และทีมงานเป็นตัวแทนรับรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                คงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยยืนยันถึงประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของทีมโรงพยาบาลธนบุรี 2 ที่พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้ได้ตามมาตรฐานระดับประเทศและสากล เพราะโรงพยาบาลธนบุรี 2 มีจุดมุ่งหมาย คือ ให้ผู้ป่วยทุกรายได้เข้าถึงการรักษาที่ดี และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการชีวิตและความพิการที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง

                เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาตรฐานสากล และความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาของทีมแพทย์ พยาบาล ทีมฉุกเฉิน ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพด้านการแพทย์อย่างแท้จริง จนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากกลุ่มคนไข้ทั้งชาวไทยและต่างชาติมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


คำค้น: โรงพยาบาลธนบุรี2