ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกับทิศทางเศรษฐกิจไทย สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU NEWS — 13 พฤศจิกายน 2562 10:55ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปีกับทิศทางเศรษฐกิจไทย สัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับทิศทาง “เศรษฐกิจไทย” โดย คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นวิทยากร ที่จะนำเสนอแนวคิดและประสบการณ์ ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #ไม่มีค่าใช้จ่าย


คำค้น: กรณ์, จาติกวณิช, เศรษฐกิจไทย, ยุทธศาสตร์, การะทรวงการคลัง, เลือกตั้ง, กินดีอยู่ดี, ความเป็นอยู่, ช่องทางทำกิน, รัฐมนตรี, ธนบุรี, วิสาหกิจชุมชน, บ้านสมเด็จ, มรภ, บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏ