ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการ Children in Street รวมพลคนทำงานเพื่อเด็กบนท้องถนนในกทม.

ปัญญา จันทรา — 1 ธันวาคม 2562 04:15


โครงการ Children in Street รวมพลคนทำงานเพื่อเด็กบนท้องถนนในกทม.

 นายกุลธร เลิศสุริยะกุล (กลาง)หัวหน้าคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนน (Children in Street) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นประธานในการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และคนทำงานกับเด็กบนท้องถนน ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น โดยครอบคลุมเนื้อหาที่ได้จากการประชุมปฏิบัติการพิจารณาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับครูข้างถนนและคนทำงานกับเด็กบนท้องถนน ณ โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูและคนทำงานกับเด็กบนท้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งเอ็นจีโอ  และหน่วยงานของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ กศน.กทม , สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ,มูลนิธิสายเด็ก 1387 , มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ,มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล(เมอร์ซี่),มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก, จำนวนกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

 

 

 


คำค้น: Children in Street, นายกุลธร เลิศสุริยะกุล