ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ

พงศ์คณิช แสงลุน — 2 ธันวาคม 2562 05:03


ขอเชิญชมและร่วมงาน 
“มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ”

ภายในงานพบกับ...มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบทั่วประเทศ
นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกจังหวัด 
ผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และผลิตภัณฑ์โอทอป
การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาคและกิจกรรมอีกมากมาย

ในงาน “มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ”
ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2562
ณ ลานหน้าอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
จัดโดย โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน 


คำค้น: PENADA