ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ล็อกซเล่ย์ มอบทุนสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิดวงประทีป

LOXLEY PR — 17 มกราคม 2563 03:20


ธงชัย ล่ำซำ (ที่4จากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย สุรช ล่ำซำ (ที่3จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ จรัสพงศ์ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ที่2จากซ้าย) บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ แก่ มูลนิธิดวงประทีป เพื่อใช้ในการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กยากไร้ในชุมชนคลองเตย เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง บมจ.ล็อกซเล่ย์ ครบครอบ 81 ปี เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา.


คำค้น: ล็อกซเล่ย์, ล็อกซเล่ย์ดวงประทีป, "จรัสพงศ์ ล่ำซำ", มูลนิธิดวงประทีป