ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สร้างเครือข่ายวัฒนธรรม กระตุ้นสังคมฉุกคิดผลของการสื่อสารที่มีทั้งคุณและโทษ ผ่านการแสดงละครชาตรีร่วมสมัย เรื่องเหล้า (เล่า)...ของเมรี

BSRU NEWS — 26 กุมภาพันธ์ 2563 15:29


\"\"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “กระแสสังคมในวันนี้ เป็นที่รับรู้ในวงกว้างว่า เราเสพข่าวที่เราพบเห็น การทำงานของสื่อเอง และช่องทางการสื่อสารผ่านโซเขียลมีเดียมีอิทธิพลมาก ทั้งในด้านคุณประโยชน์และโทษรุนแรงหากสังคมไม่ตระหนักรู้ การกระตุ้นให้สังคมได้เห็นถึงแนวทางการเลือกเสพสื่ออย่างมีสติเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมกับ คณะคิดบวกสิปป์ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของไทยอย่างมีแนวคิด มาร่วมสร้างสรรค์และจัดการแสดงละครชาตรีร่วมสมัย เรื่องเหล้า (เล่า)...ของเมรี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสวนา เพื่อสะท้อนสังคมให้รับรู้ถึงพลังของการสื่อสารในยุคใหม่ที่สามารถสร้างความหมายให้เกิดการตีความได้ทั้งคุณและโทษ โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ชมได้แง่คิดและเห็นถึงความพยายามในการสืบสานศิลปะการแสดงละครชาตรีด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม”
\"\"


คำค้น: ละครชาตรี, เมรี, เรื่องเล่า, สื่อสาร, สังคม, คิดบวกสิปป์, ไทยพีบีเอส, มรภ, บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏ, ศิลปวัฒนธรรม, การแสดง, นาฏยศิลป์