ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ทรูปลูกปัญญา ชวนน้อง ๆ ชั้น ม. 6 ฟิตให้พร้อมก่อนสอบ กับเนื้อหาเตรียมสอบ ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์

Kanya — 22 พฤษภาคม 2563 05:20


โรงเรียนเลื่อนเปิดเทอม
จะไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมก็ไม่ได้

ทรูปลูกปัญญา เคียงข้างการศึกษาไทย ชวนน้อง ๆ ชั้น ม. 6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิตให้พร้อมก่อนสอบ กับเนื้อหาสำหรับการเตรียมตัวสอบ ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ 

คลิกเลือกบทเรียนที่ต้องการ

- เนื้อหาฟิสิกส์ ม. ปลาย
(สายวิทย์)
https://www.trueplookpanya.com/education/content/80980/-teamat-

- เนื้อหาเคมี ม. ปลาย
(สายวิทย์)
https://www.trueplookpanya.com/education/content/80985/-teamat-

- เนื้อหาชีวะ ม. ปลาย
(สายวิทย์)
https://www.trueplookpanya.com/education/content/80986/-teamat-

- เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. ปลาย (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม)
https://www.trueplookpanya.com/education/content/80987/-teamat-

- เนื้อหาภาษาไทย ม. ปลาย
https://www.trueplookpanya.com/education/content/81078/-teamat-

- เนื้อหาสังคม ม.ปลาย
https://www.trueplookpanya.com/education/content/81080/-teamat-

- เตรียมสอบ O-NET (วิทย์ คณิต อังกฤษ)
https://www.trueplookpanya.com/tcas/article/detail/76703


คำค้น: ทรูปลูกปัญญา