ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

NCCN เปิดตัวแบบประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งฉบับแปลหลายภาษา เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยทั่วโลก

pr360 — 14 กรกฎาคม 2563 07:22


แบบประเมินภาวะทุกข์ NCCN Distress Thermometer ซึ่งสนับสนุนการพูดคุยและการจัดการความทุกข์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นประจำสม่ำเสมอ ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ 46 ภาษา และสามารถนำไปใช้งานได้ฟรีทั่วโลก

National Comprehensive Cancer Network(R) (NCCN(R)) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของศูนย์มะเร็งชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ประกาศว่า แบบประเมินภาวะทุกข์ NCCN Distress Thermometer ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากถึง 46 ภาษา เพื่อช่วยให้แพทย์ทั่วโลกตรวจพบและจัดการกับความทุกข์หลายแง่มุมที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งต้องเผชิญ

NCCN ให้นิยาม “ความทุกข์” ว่าเป็นประสบการณ์ไม่น่าพึงพอใจทั้งทางจิตใจ ทางกาย ทางสังคม หรือทางอารมณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก หรือการกระทำของบุคคล ความทุกข์อาจทำให้ผู้ป่วยรับมือกับโรคมะเร็ง อาการของโรค หรือการรักษาได้ยากขึ้น การใช้แบบประเมิน NCCN Distress Thermometer ช่วยสนับสนุนให้เกิดการพูดคุยโดยไม่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกแย่กับตัวเอง ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยไม่อยากพูดถึงปัญหาทางจิตใจหรือปัญหาส่วนตัว

“เราตระหนักดีว่าการรักษาโรคมะเร็งสร้างความทุกข์ให้กับทุกคน แบบประเมิน NCCN Distress Thermometer ที่เรียบง่ายจะช่วยให้แพทย์ทราบว่าผู้ป่วยรับมือกับโรคได้ดีแค่ไหน” นายแพทย์ โรเบิร์ต ดับเบิลยู คาร์ลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NCCN กล่าว “ผู้ป่วยที่ได้คะแนน 4 ขึ้นไปควรได้รับการประเมินเพิ่มเติมและอาจต้องการความช่วยเหลือ ในแบบทดสอบจะมีรายชื่อปัญหาต่าง ๆ ให้ผู้ป่วยเลือก ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ทราบว่าความทุกข์ของผู้ป่วยเกิดจากปัญหาด้านการรักษา ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาทางกาย ความกังวลเรื่องศาสนาหรือความเชื่อ หรือหลายปัญหาคละเคล้ากันไป”

NCCN Distress Thermometer พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2540 โดยแพทย์หญิง จิมมี่ ซี ฮอลแลนด์ ผู้ล่วงลับ เธอเป็นผู้บุกเบิกด้านจิตวิทยา-มะเร็งวิทยา รวมถึงประธานผู้ก่อตั้ง NCCN Guidelines(R) Panel for Distress Management และประธานผู้ก่อตั้ง American Psychosocial Oncology Society เป้าหมายของเธอคือการสนับสนุนให้แพทย์พูดคุยเรื่องความทุกข์ของผู้ป่วยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อยกระดับสุขภาวะทางกายและทางจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

“การจัดการความทุกข์ใจของผู้ป่วยควบคู่กับความเจ็บปวดทางกาย ถือเป็นส่วนสำคัญของการรักษาทางการแพทย์” �


คำค้น: การแพทย์