ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สถาบันพลาสติก จัดงานสัมมนา “บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับวิถีปกติใหม่” เสริมความรู้และทักษะผู้ประกอบการรับ New Normal

prmass — 31 กรกฎาคม 2563 07:40


          สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพลาสติก จัดงานสัมมนาเรื่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับวิถีปกติใหม่ (Bio Plastics Packaging and New Normal Life) ระหว่างวันที่ 25, 27 สิงหาคม และวันที่ 3 กันยายน 2563 โดยมีเป้าหมายที่จะปฏิรูปธุรกิจสู่อุตสาหกรรมพลาสติกีวภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ Green Economy ในระยะยาว ภายหลังจากที่ได้จัดตั้งโครงการปฏิรูปธุรกิจสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Transformation to Bio-Plastics Industry) เพื่อเพิ่มผลิตภาพ พัมนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับสถานประกอบการให้มีศักยภาพ

 

          โครงการฯ  ได้มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานพลาสติกชีวภาพเพื่อเป็นทางเลือกในการลดปัญหาขยะพลาสติก ประกอบกับในปัจจุบันเกิดปัญหาการระบาดของโควิค-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนจนเกิดเป็นรูปแบบของการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ (NEW NORMAL) นั้น ความรู้ในเรื่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับ New Normal จึงเป็นการส่งเสริมความรู้สำหรับผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวและธุรกิจให้สอดคล้องกับยุคสมัย 

 

          ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา “บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับทิศทางปกติวิถีใหม่” ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 

 

1. การเพิ่มผลิตภาพ ปฏิรูปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ (Transformation to Bio-Plastics Industry)

2. แนวโน้มบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับฐานวิถีชีวิตใหม่ 

3. การปรับตัวของบรรจุภัณฑ์ OTOP เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ

 

ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 

จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชาสโมสร ชั้น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น 

LINK สมัครเข้าร่วม https://shorturl.at/cuRS9

 

ครั้งที่ 2 

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 

จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องตาลโตนด โรงแรม ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา 

LINK สมัครเข้าร่วม https://shorturl.at/cpCEQ

 

ครั้งที่ 3     

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563

กรุงเทพมหานคร ณ ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

LINK สมัครเข้าร่วม https://shorturl.at/vxyMU 

 

รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น  ฟรี !!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

Facebook : Plastics Institute of Thailand

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 214 (คุณตั้ม)

 

#สถาบันพลาสติก #BIOPLASTIC #Seminar #สัมมนา #Plastic #พลาสติกชีวภาพ #Newnormal #สิ่งแวดล้อม #OTOP #ขอนแก่น #พิษณุโลก


คำค้น: สถาบันพลาสติก จัดงานสัมมนา “บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกับวิถีปกติใหม่” เสริมความรู้และทักษะผู้ประกอบการรับ New Normal