ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สมัครด่วน ก.แรงงาน จัดเวทีประลองฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10

กพร. PR DSD — 27 พฤศจิกายน 2563 08:04


กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครคนพิการเข้าประลองโชว์ศักยภาพ ในการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10  

          นายธวัช  เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ.2546 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงแรงงาน โดย กพร.เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง โดยเริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรกขึ้นเมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2546 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ทั้งนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายในการส่งเสริมแรงงานกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะแรงงานคนพิการให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สอดคล้องกับนโยบายของนายสุชาติ  ชมกลิ่น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล  ภิญโญสินวัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มอบหมายให้กพร.มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของแรงงานคนพิการให้ได้รับการพัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพสามารถเสริมแรงงานที่กำลังขาดแคลนในปัจจุบัน

นายธวัช  กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มีชื่อในการจัดงานว่า Abilympics Thailand 2021 มีสาขาที่จัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 15 สาขา ประกอบด้วย 1. กลุ่มสาขาอาชีพหัตถกรรม ได้แก่ สาขาสานตะกร้า ถักโครเชต์ เย็บปักถักร้อย ถักนิตติ้ง วาดภาพระบายสี 2. กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้แก่ สาขาออกแบบคาแรคเตอร์ ออกแบบเว็บเพจ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ถ่ายภาพในสตูดิโอ ออกแบบโปสเตอร์ พิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 3. กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ 4. กลุ่มสาขาอาชีพบริการ ได้แก่ สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับพื้นฐาน ตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 – 12 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด (สนพ.) ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ฉบับที่ 2 และต้องแสดงตนครบทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ 1) ใบสมัคร ตามแบบ สฐ.102 2) บัตรประจำตัวประชาชน 3) สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ โดยจะแข่งขันในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลและมอบรางวัลวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้แข่งขันที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลละ 30,000 บาท เหรียญเงิน 15,000 บาท เหรียญทองแดง 9,000 บาท และรางวัลชมเชย 3,000 บาท

“การแข่งขันฯ ช่วยยกระดับมาตรฐานฝีมือคนพิการให้สูงขึ้นสามารถพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล ยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนพิการ และเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคม
ให้สังคมได้มองเห็นคุณค่า ความสามารถ และช่วยเพิ่มโอกาสแก่คนพิการในการประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่ง
จึงขอเชิญชวนคนพิการที่สนใจทุกท่านร่วมประลองทักษะฝีมือในครั้งนี้ เพื่อพิสูจน์ศักยภาพที่ท่านมีให้ประจักษ์แก่
พี่น้องแรงงานได้ชื่นชมยินดีครับ” อธิบดี กพร.กล่าว


คำค้น: สมัครด่วน ก.แรงงาน จัดเวทีประลองฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10