ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ จัด Open Days 12-14 พ.ค.นี้ พาผู้ปกครองสัมผัสสิ่งที่ดีระหว่างตะวันออกและตะวันตก

prvariety — 7 เมษายน 2564 07:29


โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมงาน "เปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์" สำหรับนักเรียนอายุ 2 - 18 ปี วันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น. เพื่อรับทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอนอันโดดเด่น ท่ามกลางบรรยากาศการดูแลเอาใจใส่นักเรียนและการบูรณาการสิ่งที่ดีระหว่างตะวันออกและตะวันตก ให้นักเรียนตระหนักในภาษาและวัฒนธรรมไทย และมีความภาคภูมิใจในชาติของตนเอง มีความเคารพต่อวัฒนธรรมของชาติอื่น ได้เรียนภาษาจีน เสริมทักษะการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สร้างความเป็นผู้นำที่มีความมั่นใจ ให้ความเคารพผู้อื่นในสังคม และสามารถปรับตัวเข้ากับโลกยุคปัจจุบันได้ดี 

สำรองที่นั่งได้ที่ลิ้งค์ : https://bit.ly/3w5jhEp 

สนใจสอบถามรายละเอียด

▪ Call: +66 (0) 917 372 165

▪ Email: ice.marketing@sis.edu

▪ Website: www.sis.edu/bangkok


เซนต์สตีเฟ่นส์, St. Stephen's, International School, โรงเรียนนานาชาติ


คำค้น: เซนต์สตีเฟ่นส์