ข่าวประชาสัมพันธ์บทความและความรุ้

จังหวัดนครปฐม จัดงานกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ประจำปี 2560

นภัสวรรณ — 7 ธันวาคม 2560 04:10


กระบองเพชร ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่งานกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ประจำปี 2560

จังหวัดนครปฐม เปิดงานกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ประจำปี 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตกล้วยไม้ที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2560 ณ บริเวณสวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดส์ ที่บริเวณสวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดส์ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ กระบองเพชร ประจำปี 2560 โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมาคม ชมรม และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในด้านกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ของจังหวัดนครปฐม และจังหวัดต่างๆ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2560 ณ บริเวณสวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดส์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต และผลผลิตกล้วยไม้ของเกษตรกรให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานส่งออก

อีกทั้งให้เกษตรกรมีช่องทางในการจัดจำหน่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการผลิตและการส่งออก ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยระหว่างกันและกัน นอกจากนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตกล้วยไม้ที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงความหลากหลายของกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับอย่างงดงามตระการตา อีกทั้งมีการประกวดกล้วยไม้ และกล้วยไม้ตัดดอกหลากหลายสายพันธุ์ เช่น กล้วยไม้สกุลหวาย แคทลียา แวนด้า ม็อคคาร่า และสกุลอื่นๆ การประกวดจัดไม้หมู่ 50 ต้น การประกวดไม้ประดับ เช่น โกสน แก้วกาญจนา และโป๊ยเซียน

นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้เรื่องการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้นจากเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้มืออาชีพ และเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าของเกษตรกรราคาถูกอีกมากมาย ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเที่ยวชมงานกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ประจำปี 2560 ได้ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ณ สวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดส์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

หากอ่านบทความจบแล้ว ท่านใดสนใจซื้อ กระบองเพชร , ต้นไม้ กับทางร้าน cactus buffet ร้านขาย ต้นกระบองเพชร ออนไลน์ แหล่งรวม แคคตัส ที่ดีที่สุด สามารถเข้าไปเยี่มชมได้ที่ CactusBuffet.com


คำค้น: กระบองเพชร, แคคตัส, ต้นกระบองเพชร, cactus, ต้นไม้