ข่าวประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น สินค้าลดราคา ลดแลกแจกแถม

คิวประสานมิตร จัดโปรฟรีค่าส่วนกลาง 5 ปีเต็ม!!

ruud ploysupa — 27 มีนาคม 2563 06:59


โครงการคิว ประสานมิตร
ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 23/2562 เจ้าของโครงการและผู้จดทะเบียนอาคารชุด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 333,300,000 บาท (สามร้อยสามสิบสามล้านสามแสนบาทถ้วน)(ชำระเต็มมูลค่า) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 14  ซอยหมู่บ้านวิลด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โครงการตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท 31  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการประมาณ 1-0-18 ไร่
*โปรโมชั่นส่งเสริมการขายเมื่อจองและทำสัญญาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562 มีสิทธิได้รับโปรโมชั่นฟรีค่าส่วนกลาง 5 ปี (60 เดือน) มูลค่ารวมสูงสุด 438,540 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2316-2222 เงื่อนไขโปรโมชั่นส่งเสริมการขายดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้โปรโมชั่นแต่ผู้เดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม: โครงการคอนโดใหม่ คิวประสานมิตรจากอนันดาดีเวลอปเมนต์


คำค้น: คอนโดมิเนียม, คอนโดอนันดา, ananda