ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผู้โชคดีรายการรวยเเหลกอิชิตันเเจกทอง

chanpen — 25 สิงหาคม 2560 06:35


รางวัลที่ 1) ทองคำ มูลค่า 500,000 บาท 
ลำดับ  เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ 
1 66914393XXX 106467261
รางวัลที่ 2)  บัตรบิ๊กซี มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
ลำดับ  เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ 
1 66955270XXX 202233948
2 66846591XXX 102476620
3 66920610XXX 101339340
4 66991294XXX 001120888 
5 66938422XXX 102454129
6 66637859XXX 011437831 
7 66952490XXX 010350696 
8 66643106XXX 106210799 
9 66645487XXX 011442361 
10 66970607XXX 102100187 
11 66647258XXX 011442204 
12 66952617XXX 009220774 
13 66954984XXX 011440008 
14 66648741XXX 112085549 
15 66954015XXX 009085092 
16 66999319XXX 111428754
17 66647260XXX 011437819 
18 66965408XXX 007229483 
19 66640868XXX 007229466 
20 66851187XXX 102478205 

คำค้น: ประกาศผู้โชคดีรายการรวยเเหลกอิชิตันเเจกทอง