ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผู้โชคดี HERSHEY'S Sweet Escape หนีร้อนไปพึ่งรัก

Staff01 — 2 กุมภาพันธ์ 2561 04:34


ประกาศผล หมายเลขที่ได้รับรางวัล 
รางวัล ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ภายในประเทศ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 18,000 บาท
     
ครั้งที่ 1  เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ
ลำดับ 1 66992959XXX 0000650932 
ลำดับ 2 66933926XXX 0000180110
ลำดับ 3 66997417XXX 0000521920
ลำดับ 4 66968357XXX 0000391260
ลำดับ 5 66639749XXX 0000544195
     
ครั้งที่ 2 เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ
ลำดับ 1 66940464XXX 0000116432
ลำดับ 2 66959398XXX 0000379667
ลำดับ 3 66863856XXX 0000617183
ลำดับ 4 66970524XXX 0002221604
ลำดับ 5 66618807XXX 0000371385
     
ครั้งที่ 3 เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ
ลำดับ 1 66616271XXX 0000065558
ลำดับ 2 66914592XXX 0512700340929416 
ลำดับ 3 66648471XXX 0000367599
ลำดับ 4 66865516XXX 0000112151
ลำดับ 5 66639715XXX 0000181520
     
ครั้งที่ 4 เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ
ลำดับ 1 66926877XXX 0001126811
ลำดับ 2 66615430XXX 0258800210139996
ลำดับ 3 66968297XXX 0000152378
ลำดับ 4 66951206XXX 0504900882024473 
ลำดับ 5 66915758XXX 0001341437 
     
ครั้งที่ 5 เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ
ลำดับ 1 66917909XXX 0000568249
ลำดับ 2 66646487XXX 0245800310042047
ลำดับ 3 66809347XXX 0000194421
ลำดับ 4 66637976XXX 0000156107
ลำดับ 5 66854527XXX 0504901982074274 
     
ครั้งที่ 6 เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ
ลำดับ 1 66969182XXX 0253100110027699
ลำดับ 2 66995182XXX 0001822192
ลำดับ 3 66973584XXX 0000853000
ลำดับ 4 66840556XXX 0502201010212420
ลำดับ 5 66891583XXX 0000884210
     
ครั้งที่ 7 เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ
ลำดับ 1 66997858XXX 0000362537
ลำดับ 2 66973041XXX 0139500110025690
ลำดับ 3 66972759XXX 0244300130010325
ลำดับ 4 66910165XXX 0000298753
ลำดับ 5 66864065XXX 0000005632
     
ครั้งที่ 7 เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ
ลำดับ 1 66997858XXX 0000362537
ลำดับ 2 66973041XXX 0139500110025690
ลำดับ 3 66972759XXX 0244300130010325
ลำดับ 4 66910165XXX 0000298753
ลำดับ 5 66864065XXX 0000005632
     
ครั้งที่ 8 เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ
ลำดับ 1 66850758XXX 0504901082073371 
ลำดับ 2 66831360XXX 0000096881 
ลำดับ 3 66879117XXX 0001235589
ลำดับ 4 66838382XXX 0229500130016147
ลำดับ 5 66846348XXX 0000709937
     
ครั้งที่ 9 เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ
ลำดับ 1 66838227XXX 0177100210012612 
ลำดับ 2 66894482XXX 0296600210052296
ลำดับ 3 66918828XXX 0000312563
ลำดับ 4 66863660XXX 0000128677
ลำดับ 5 66814348XXX 0000129669

คำค้น: ประกาศผู้โชคดี HERSHEY'S Sweet Escape หนีร้อนไปพึ่งรัก