ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผู้โชคดี HERSHEY'S Sweet Escape หนีร้อนไปพึ่งรัก

Staff01 — 2 กุมภาพันธ์ 2561 04:34


ประกาศผล หมายเลขที่ได้รับรางวัล 
รางวัล ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ภายในประเทศ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 18,000 บาท
     
ครั้งที่ 1  เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ
ลำดับ 1 66992959XXX 0000650932 
ลำดับ 2 66933926XXX 0000180110
ลำดับ 3 66997417XXX 0000521920
ลำดับ 4 66968357XXX 0000391260
ลำดับ 5 66639749XXX 0000544195
     
ครั้งที่ 2 เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ
ลำดับ 1 66940464XXX 0000116432
ลำดับ 2 66959398XXX 0000379667
ลำดับ 3 66863856XXX 0000617183
ลำดับ 4 66970524XXX 0002221604
ลำดับ 5 66618807XXX 0000371385
     
ครั้งที่ 3 เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ
ลำดับ 1 66616271XXX 0000065558
ลำดับ 2 66914592XXX 0512700340929416 
ลำดับ 3 66648471XXX 0000367599
ลำดับ 4 66865516XXX 0000112151
ลำดับ 5 66639715XXX 0000181520
     
ครั้งที่ 4 เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ
ลำดับ 1 66926877XXX 0001126811
ลำดับ 2 66615430XXX 0258800210139996
ลำดับ 3 66968297XXX 0000152378
ลำดับ 4 66951206XXX 0504900882024473 
ลำดับ 5 66915758XXX 0001341437 

คำค้น: ประกาศผู้โชคดี HERSHEY'S Sweet Escape หนีร้อนไปพึ่งรัก