ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี อร่อยกับเฟอเรโรรอชเชอร์ ลุ้นรับสร้อยคอทองคำเเละจี้crystal

Staff01 — 7 กุมภาพันธ์ 2561 02:19


ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 1
     
รางวัลที่ 1) สร้อยคอทองคำ ครั้งละ 2 รางวัล ๆละ 20,950 บาท 
ลำดับ  เบอร์โทรศัพท์  หมายเลขใบเสร็จรับเงิน
1 0970907XXX 0000692761
2 0926741XXX 0000352909
     
รางวัลที่ 2) จี้คริสตอล จากเฟอร์เรโรรอชเชอร์ จำนวน 60 รางวัล ๆละ 400 บาท 
ลำดับ  เบอร์โทรศัพท์  หมายเลขใบเสร็จรับเงิน
1 0640964XXX 0000237079 
2 0940386XXX 0000222965 
3 0909582XXX 0000176962 
4 0854527XXX 0002323431 
5 0899285XXX 0000222966 
6 0652325XXX 0000206662 
7 0899030XXX 0000221703 
8 0641419XXX 0000034310 
9 0648013XXX 0000016318 
10 0642401XXX 0000237077 
11 0957267XXX 0000222404 
12 0835692XXX 0001786139 
13 0933657XXX 0000034311 
14 0972536XXX 0001709634 
15 0802478XXX 0000051876 
16 0850644XXX 0000407993 
17 0617185XXX 0000586688 
18 0882444XXX 0000500112 
19 0922611XXX 0000165218 
20 0924900XXX 0001146582 
21 0943262XXX 0000979842 
22 0991586XXX 0000126634 
23 0949820XXX 0000160731 
24 0981275XXX 0003066466 
25 0971203XXX 0000169673 
26 0618148XXX 0000169672 
27 0952900XXX 0000169671 
28 0639613XXX 0000037456 
29 0902801XXX 0001709633 
30 0956387XXX 0000163083 
31 0957874XXX 0000234405 
32 0944756XXX 0000181714 
33 0634699XXX 0000181715 
34 0945807XXX 0001709635 
35 0981097XXX 0000065944 
36 0892266XXX 0000394475 
37 0638129XXX 0000261353 
38 0982896XXX 0000422884 
39 0870493XXX 0000368876 
40 0874455XXX 0000913943 
41 0826194XXX 0000283124 
42 0989410XXX 0000240308 
43 0830208XXX 0000258105 
44 0834322XXX 0000786507 
45 0917496XXX 0000161682 
46 0959366XXX 0000233135 
47 0809084XXX 0000374028 
48 0809254XXX 0000374025 
49 0645781XXX 0000374030 
50 0902801XXX 0001709633 
51 0867204XXX 0000377550 
52 0658198XXX 0000176977 
53 0612143XXX 0001709632 
54 0933978XXX 0001187639 
55 0646702XXX 0002138472 
56 0980237XXX 0001709636 
57 0967091XXX 0000408361 
58 0647531XXX 0001709637 
59 0939060XXX 0000169674 
60 0630741XXX 0001709631 

คำค้น: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี อร่อยกับเฟอเรโรรอชเชอร์ ลุ้นรับสร้อยคอทองคำเเละจี้crystal