ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี อร่อยกับเฟอเรโรรอชเชอร์ ลุ้นรับสร้อยคอทองคำเเละจี้crystal

Staff01 — 14 กุมภาพันธ์ 2561 02:11


     
ประกาศผลผู้โชคดี ครั้งที่ 2
     
รางวัลที่ 1) สร้อยคอทองคำ ครั้งละ 2 รางวัล ๆละ 20,950 บาท 
ลำดับ  เบอร์โทรศัพท์  หมายเลขใบเสร็จรับเงิน
1 66658674XXX 0000261788
2 66618383XXX 0000563251
     
รางวัลที่ 2) จี้คริสตอล จากเฟอร์เรโรรอชเชอร์ จำนวน 60 รางวัล ๆละ 400 บาท 
ลำดับ  เบอร์โทรศัพท์  หมายเลขใบเสร็จรับเงิน
1 66820438XXX 0000142772 
2 66986516XXX 0000129426 
3 66849609XXX 0000335246 
4 66647486XXX 0000201109 
5 66971641XXX 0000626218 
6 66918316XXX 0001210622 
7 66982659XXX 0000169724 
8 66640863XXX 0000059064 
9 66926526XXX 0000163566 
10 66809828XXX 0000066269 
11 66972632XXX 0000250417 
12 66972783XXX 0000348146 
13 66646490XXX 0001377720 
14 66983679XXX 0000327328 
15 66821849XXX 0000140757 
16 66943546XXX 0000015880 
17 66997122XXX 0000677603 
18 66970198XXX 0000349064 
19 66918757XXX 0000395351 
20 66658377XXX 0000661815 
21 66809729XXX 0000161296 
22 66629716XXX 0000737177 
23 66638039XXX 0000413139 
24 66865245XXX 0000273922 
25 66970819XXX 0000235891 
26 66814424XXX 0002506112 
27 66936943XXX 0001240929 
28 66958495XXX 0000201485 
29 66998791XXX 0000176979 
30 66854708XXX 0000275213 
31 66830879XXX 0000677640 
32 66954565XXX 0000276331 
33 66634854XXX 0000186524 
34 66997841XXX 0000250415 
35 66646403XXX 0000247039 
36 66867129XXX 0000223220 
37 66826692XXX 0000252561 
38 66831360XXX 0000087768 
39 66892071XXX 0000033933 
40 66655836XXX 0000458924 
41 66647105XXX 0000248584 
42 66844258XXX 0000300811 
43 66647533XXX 0000439079 
44 66642632XXX 0000375447 
45 66641079XXX 0000593145 
46 66625286XXX 0000346822 
47 66647195XXX 0000636874 
48 66967091XXX 0000090300 
49 66620302XXX 0000355404 
50 66626387XXX 0000034308 
51 66638697XXX 0000457071 
52 66818661XXX 0000876610 
53 66927523XXX 0000379387 
54 66638769XXX 0000450627 
55 66646490XXX 0000415066 
56 66641420XXX 0000034309 
57 66641032XXX 0000598640 
58 66625869XXX 0000221707 
59 66638416XXX 0000101887 
60 66884924XXX 0000346834 

คำค้น: ประกาศรายชื่อผู้โชคดี อร่อยกับเฟอเรโรรอชเชอร์ ลุ้นรับสร้อยคอทองคำเเละจี้crystal