ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผู้โชคดี รายการลุ้นเฮ...เลย์แจกทอง

Staff01 — 25 ตุลาคม 2561 12:29


รายการลุ้นเฮ...เลย์แจกทอง มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท

หมายเหตุ      
1) ผู้โชคดีจะต้องเก็บคูปองไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล  
2) ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลทางLine ID @luckyone   
3) ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล  
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800

คำค้น: รายการลุ้นเฮ...เลย์แจกทอง