ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผู้โชคดี โดริโทส ลุ้นรับลำโพงไร้สาย Marshall action bluetooth มูลค่า 9,900 บาท ครั้งที่ 1

Staff01 — 30 ตุลาคม 2561 07:24


ประกาศผู้โชคดี โดริโทส ลุ้นรับลำโพงไร้สาย Marshall action bluetooth มูลค่า 9,900 บาท ครั้งที่ 1

จำนวน 10 รางวัล

ประกาศผู้โชคดีครั้งที่ 1
ลำดับ เบอร์โทรศัพท์  เลขที่ใบเสร็จ 
1 668618746XX 7E0000128037
2 669554734XX 7E0000888322
3 669188220XX 7E0000879415
4 666262487XX 7E0000200622
5 666395132XX 7E0000896804
6 666373852XX 7E0000983164
7 669681733XX 7E0000298673
8 666174683XX 7E0000471073
9 666459316XX 7E0000249592
10 669258041XX 7E0000309793

 

หมายเหตุ:

     
1) ผู้โชคดีจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล  
2) ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลทางLine ID @luckyone   
3) ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล  
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800

 


คำค้น: ประกาศผู้โชคดี โดริโทส ครั้งที่ 1