ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผู้โชคดี โดริโทส ลุ้นรับลำโพงไร้สาย Marshall action bluetooth มูลค่า 9,900 บาท ครั้งที่ 2

Staff01 — 1 ธันวาคม 2561 05:51


ประกาศผู้โชคดี โดริโทส ลุ้นรับลำโพงไร้สาย Marshall action bluetooth มูลค่า 9,900 บาท ครั้งที่ 2

จำนวน 10 รางวัล

ประกาศผู้โชคดีครั้งที่ 2

ลำดับ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จ

ลำดับ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จ
1 669101223XX 7E0000668494
2 668637066XX 7E0000318691
3 669184901XX 7E0000189000
4 666443860XX 7E0000711066
5 668535503XX 7E0000555466
6 669258041XX 7E0000109406
7 669677442XX 7E0000388510
8 666479202XX 7E0000118431
9 668099046XX 7E0000923519
10 666188075XX 7E0000263147

 

หมายเหตุ:

1) ผู้โชคดีจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

2) ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลทางLine ID @luckyone

3) ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทร 02-591-9800


คำค้น: ประกาศผู้โชคดี โดริโทส ลุ้นรับลำโพงไร้สาย Marshall action bluetooth มูลค่า 9, 900 บาท ครั้งที่ 2